Időszakos műszaki ellenőrzés 2023-ban (ITP)

Az időszakos műszaki ellenőrzés (ITP-ellenőrzés) kötelező eljárás minden Romániában nyilvántartásba vett jármű esetében.


Az ellenőrzés célja annak ellenőrzése, hogy az adott jármű megfelel-e a jogszabályban előírt biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.

Az időszakos műszaki ellenőrzés elvégzéséhez a jármű tulajdonosának el kell mennie egy, a román gépjármű-nyilvántartás (RAR) által engedélyezett vizsgáztatóközpontba, ahol a járművet szigorú ellenőrzésnek vetik alá, amely magában foglalja a jármű valamennyi rendszerének és fontos elemének ellenőrzését. Ez magában foglalhatja többek között a fékrendszer, a kormányrendszer, a felfüggesztés, a világítási és jelzőrendszer, a kipufogógáz-kibocsátás és a jármű karosszériájának ellenőrzését.

Fontos, hogy az időszakos műszaki ellenőrzést rendszeresen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék el, ellenkező esetben a tulajdonosra bírság szabható ki. Az is fontos, hogy a járművet egész évben jó állapotban tartsák, hogy csökkentsék a nagyobb problémák kockázatát a műszaki vizsga időpontja előtt.

Összefoglalva, az ITP-ellenőrzés fontos és kötelező eljárás a romániai autótulajdonosok számára. Fő célja a biztonság és a környezetvédelem biztosítása a jármű összes fontos rendszerének ellenőrzésével. A tulajdonosoknak rendszeresen el kell végezniük az időszakos műszaki ellenőrzést, és a járművet egész évben jó állapotban kell tartaniuk.

Az ellenőrzés folyamata körülbelül egy órát vehet igénybe, a jármű összetettségétől és a szükséges ellenőrzések számától függően. Az ellenőrzés befejezése után a tulajdonos részletes jelentést kap a jármű állapotáról és a feltárt problémákról.

Ha a jármű nem felel meg az ellenőrzésen, a tulajdonos kap egy listát a javításokról, amelyeket el kell végezni az azonosított problémák orvoslása érdekében, és ezek megoldása után újabb ellenőrzést kell végeznie.

Az vizsgáztatás általában a következő szempontok ellenőrzésére összpontosít:

  • Fékrendszer: a fékrendszer hatékonyságát, a fékbetétek és féktárcsák kopási szintjét, a fékfolyadékot, a fékvezetékeket és a féktömlőket ellenőrzik.
  • Felfüggesztés és kormányzás: a felfüggesztés és a kormányzás alkatrészeinek, például a lengéscsillapítók, rugók, zsanérok és perselyek ellenőrzése annak biztosítása érdekében, hogy azok a normál paramétereken belül működjenek.
  • Világítás és jelzőrendszer: ellenőrizze a fényszórók, hátsó lámpák, irányjelzők és helyzetjelző lámpák működését, hogy azok megfelelően működjenek.
  • Kipufogórendszer és károsanyag-kibocsátás: ellenőrzik, hogy a jármű a szennyező gázokat a normál paramétereken belül bocsátja-e ki, és a kipufogórendszer működik-e.

Az ITP-ellenőrzések költségei általában a jármű típusától és a kiválasztott vizsgáztatóközponttól függően változnak. Emellett fontos megjegyezni, hogy az időszakos műszaki ellenőrzés kötelező eljárás, és az azt elmulasztó járműtulajdonosok pénzbírsággal sújthatók, illetve bajba kerülhetnek a hatóságokkal.

időszakos műszaki ellenőrzés


Az időszakos műszaki ellenőrzés fontos szempontja a közlekedésbiztonság. A vizsgálat fő célja annak ellenőrzése, hogy a jármű biztonságos és alkalmas-e a közutakon való közlekedésre. Az időszakos műszaki vizsga segíthet megelőzni a baleseteket, és védi mind a járművezetőt, mind a többi közlekedőt.

A közlekedésbiztonsági szempontokon túlmenően az időszakos műszaki vizsgáztatás a jármű értékének megőrzéséhez is hozzájárulhat.


A rendszeresen karbantartott és vizsgált jármű magasabb viszonteladói értékkel bírhat, mint a rendszertelenül karbantartott és vizsgált jármű. Emellett a tulajdonosok hosszú távon pénzt takaríthatnak meg azáltal, hogy a problémákat korai szakaszban azonosítják, és elkerülhetik a magas javítási vagy csereköltségeket.

Fontos megjegyezni, hogy az időszakos műszaki vizsga nem a jármű teljesítmény- vagy konstrukcióvizsgálata. A vizsgálat olyan konkrét biztonsági szempontokra összpontosít, mint a fékezés, a felfüggesztés és a kormányzás, a világítás és a jelzések, a károsanyag-kibocsátás és a zajszint stb. Ezért a járműtulajdonosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy az időszakos műszaki vizsgán megfelelt jármű nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jármű tökéletes üzemképes vagy optimális teljesítményű.

Az időszakos műszaki vizsga elvégzéséhez a járműtulajdonosoknak a Román Gépjármű-nyilvántartás (RAR) által engedélyezett vizsgálóközponthoz kell fordulniuk. A RAR az az intézmény, amely felügyeli és szabályozza az időszakos műszaki vizsgát Romániában, és biztosítja a vizsgálóközpontok által használt szolgáltatások és berendezések minőségét.

A vizsgaközpontban a járművet számos vizsgálatnak és ellenőrzésnek vetik alá, hogy meggyőződjenek annak biztonságáról és működőképességéről. Ezek a vizsgálatok magukban foglalják a fékrendszer ellenőrzését, a felfüggesztés és a kormányzás ellenőrzését, a világítás és a jelzőberendezések ellenőrzését stb.

Ha a tulajdonos nem végzi el az időszakos műszaki vizsgát a megadott határidőn belül, pénzbírsággal sújtható, és akár a jármű vezetésétől is eltilthatják. Továbbá, ha a jármű nem felel meg a biztonsági és kibocsátási előírásoknak, a tulajdonost kötelezhetik a javítások elvégzésére és az alkatrészek cseréjére a feltárt problémák orvoslása érdekében.